שירותי המשרד

משרדנו עוסק במתן חוות דעת בנושאי מקרקעין שונים 

כגון: אדריכלות | שמאות מקרקעין | גישור ובוררות

אדריכלות

שמאות מקרקעין​

בוררות וגישור

אדריכלות

תכנון בתים צמודי קרקע מא' ועד ת' 

הגשת תכניות לרשויות ומעקב עד לקבלת ההיתר

שילוב מהנדס בניין, מודד, מעצב פנים ועוד

פיקוח עליון על בניית הבית

שינויים ושיפוצים לבתים קיימים

שמאות מקרקעין

בדיקת חוקיות מבנים והשימוש בהם, זכויות בניה פוטנציאל, חריגות בניה חוות דעת שווי נכס בעת פירות שיתוף, חלוקה בין יורשים, כינוס נכסים, גירושין

 אומדן מיסוי לפני ביצוע עסקת מקרקעין: מס שבח, היטל השבחה ועוד

חוות דעת בנושא זכויות דייר מוגן בנכס הערכת שווי הנכס לפני רכישה/מכירה לביצוע עסקה מושכלת

פיצוי עקב ירידת ערך הנכס כתוצאה מאישור תכנית פוגעת

בדיקת כדאיות פרויקט תמ"א 38   

איתור נכס לצורך ביצוע רכישה

בוררות וגישור

גישור ויישוב סכסוכים בנושא נדל"ן

 גישבור – בוררות וגישור

אנדה פריאלניק הנה בעלים של משרד לשמאות מקרקעין וארכיטקטורה ברמת-אביב, תל-אביב.  המשרד עוסק בשמאות מקרקעין והגשת תכניות להגדלת זכויות בנייה (שינוי תב"ע וכד').

הבידול של המשרד הוא השילוב של שני המקצועות של ארכיטקטורה ושמאות מקרקעין, המהווה יתרון יחסי משמעותי בפרויקטים רבים, כגון פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד.

בנוסף, אנדה פריאלניק הנה מגשרת ובוררת (מגשברת) לענייני תכנון ובניה.