שמאות מבנים וקרקעות

שמאות מבנים וקרקעות במבט על

השירות מאפשר לכם לקבל תמונת מצב עדכנית ומדויקת, על מצב הנכס ועל ערכו. בין אם אתם מוכרים נכס או מתעניינים ברכישתו, תמונת מצב כזו חיוניות ומסייעת מאוד. שירותים אלה עשויים להידרש במצבים מסוימים, כגון קבלת משכנתא מהבנק עבור רכישת דירה, חלוקת נכס ועוד. חשוב לציין, ששמאות עשויה להתייחס לא רק למבנים, אלא גם לקרקעות, לרכוש שנטוע על הקרקע ולכל מה שמחובר לקרקע זו באופן קבוע.

מה זה נותן לכם בפועל?

בעזרת שמאי מקרקעין בתל אביב, תוכלו להשיג תוצאות מיטביות מכמה היבטים:

  • ההיבט הכספי – תרומה למקסום הרווחים שלכם במצבים של מכירת נכס או לצמצום הוצאותיכם במצבי רכישה. 
  • התרעה על חריגות – ליקויים בנכס, חריגות בנייה, טעויות ברישום בטאבו – כל אלה ועוד, עשויים לעלות במסגרת הערכת שמאי לדירה. אף פעם לא ניתן לדעת הכול כמובן, אך כל נקודה כזו שעולה, עשויה לתרום לכם רבות, להבנת המצב ולקבלת ההחלטות בעקבותיה.  
  • היבטים משפטיים – שירות מקצועי גם בהיבטים משפטיים שונים אשר נוגעים לעבודתם, כגון זכויות במקרקעין. 
  • היבטי מיסוי – כפי שראיתם, הידע והניסיון של שמאי מקרקעין, הם למעשה מגוונים למדי ומשלבים רקע בתחומים שונים ומשלימים. הדבר מתבטא גם בכל הנוגע למיסוי. למשל, לגבי היטל השבחה אשר בעל הנכס נדרש לשלם.

טיפול באינטרסים שלכם

במבט כללי, שמאות פרטית ככלל ובתחום הנדל"ן בפרט, מתמקדת באינטרסים שלכם. בין אם זה בייעוץ או בביצוע שומה. יש לכך חשיבות גדולה ביותר. במיוחד לאור הסכומים הגדולים שבהן כרוכות עסקאות נדל"ן. הרקע לדברים, הוא ששמאות כזו עשויה להתבטא בחוות דעת שונות למדי. ניתן להמחיש זאת, אם נמשיך את דוגמת היטל ההשבחה שהזכרנו. ערך הנכס עולה, בעקבות שינוי מסוים שהמדינה יצרה. למשל הגדלת זכויות בנייה, שעם מימושן יידרש תשלום ההיטל מסוג זה. במקרה כזה, המדינה דורשת תשלום לפי שומה שהיא ערכה ובעל הנכס יכול להגיב לכך, בשומה שהוא מזמין משמאי מקרקעין מטעמו. ערך הנכס גם עשוי לרדת עקב מימוש "תכנית פוגעת" וזהו מצב נוסף, שבו שירותיו של שמאי עשויים להידרש.

מה כוללת הערכה?

הערכת שווי דירה, כוללת בחשבון כמובן היבטים בסיסיים כגון גודל הנכס. שטח בנוי, שטח חצר, מספר חדרים, מספר הקומות במבנה וכדומה. יילקח בחשבון גם מצב הנכס הנוכחי. אך מעבר לכך, נלקחים בחשבון גורמים נוספים רבים למדי. מחד, מדובר על פרטים שונים כגון חניה לרכב, הקומה בה הנכס נמצא בבניין משותף וזכויות בנייה שיש לגביו. מאידך, תיבדק סביבת הנכס. זו עשויה להשפיע לטובה על הערכת ערכו או להיפך. הערכה תיקח בחשבון, גם מחירים שבהם נמכרו דירות דומות בסביבה זו.