בחינת השפעת קיומו של חדר כושר במגדלי מגורים

בשכונת "אם המושבות החדשה" בפתח תקווה

על שווי דירות מגורים בשנת 2013 

 

מבוא

מטרת מאמר זה הינה לבחון האם קיימת השפעה לקיומו של חדר כושר במגדלי מגורים  בני 19-21 קומות בשכונת "אם המושבות החדשה" בפתח תקווה על שווי דירות מגורים הכוללות ארבעה חדרים בשנת 2013.

לצורך המחקר נערך סיור בשכונה ביום 2/1/2015 ונבחנו עסקאות השוואה ממידע נדל"ן במגדלי מגורים

בהם קיים חדר כושר ובמגדלי מגורים בהם לא קיים חדר כושר כמפורט לקמן.     >> להמשך קריאה  >>

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלות‭ ‬| ארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC