שמאות מקרקעין​

אדריכלות

 גישור

ארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלותארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלות

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE

שילוב המקצועות של ארכיטקטורה ובינוי ערים ושמאות מקרקעין נותן יתרון יחסי הן בעריכת שומות והן בתכנון מבנים והשבחת נכסים, יתרון הנובע מהידע העמוק של עיצוב ותכנון והן מהשליטה הטובה בחוקי התכנון והבניה.

אנדה פריאלניק נמנית על רשימת המגישים תכניות למחלקת רישוי עסקים בעיריית ת"א.

אנדה פריאלניק נמנית על רשימת המומחים בנושא ארכיטקטורה ושמאות של בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בין לקוחותינו