• הערכת שיווי נכסי מקרקעין לסוגיהם לצורך מכירה, חלוקה בין יורשים וכו'
  • שומות להפחתת היטל השבחה
  • מתמחה בהשבחת נכסים ובייעוץ ליזמים וקבלנים
  • מתמחה בתמ"א 38 על כל שינוייה ובייעוץ לועדי בתים ליישומה 
  • תכנון מבנים ביעוד מגורים ומסחר
  • הגשת תוכנית לעיריות – גם לתוספות בניה

  • רישוי עסקים – מופיעה ברשימת המגישים של עיריית תל אביב

  • בדיקת נכסים לפני רכישה, כולל חריגות בניה ותכניות בניין עיר ונקודתיות בסביבה, העלולות לפגוע באיכות החיים

  • עובדת בשיתוף פעולה עם "מכון מתווה" בנושאי סכסוכים, הנוגעים לחוק התכנון והבניה, פינוי דיירים מוגנים
  • ליקוי בנייה, פירוקים ויחסי שותפים ושכנים במקרקעין ועוד

 שמאות מקרקעין​

אדריכלות

 גישור

שילוב המקצועות של ארכיטקטורה ובינוי ערים ושמאות מקרקעין נותן יתרון יחסי הן בעריכת שומות והן בתכנון מבנים והשבחת נכסים, יתרון הנובע מהידע העמוק של עיצוב ותכנון והן מהשליטה הטובה בחוקי התכנון והבניה.

אנדה פריאלניק נמנית על רשימת המגישים תכניות למחלקת רישוי עסקים בעיריית ת"א.

אנדה פריאלניק נמנית על רשימת המומחים בנושא ארכיטקטורה ושמאות של בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

בין לקוחותינו

שמאות‭ ‬מקרקעין‭ ‬ואדריכלות‭ ‬| ארכ‮'‬‭ ‬אנדה‭ ‬פריאלניק

REAL ESTATE APPRAISAL & ARCHITECTURE | ARCH. ANDA PRIALNIC