• הערכות שווי 
למטרת קניה ומכירה של דירות, בתים, מגרשים, חנויות, מבני תעשיה ועוד.
למטרת בטוחה למשכנתא ולהלוואות עסקיות. של נכסים לצורך חלוקת ירושה ועזבונות. של נכסים תפוסים בדמי מפתח. של מקרקעין לצורך פיצול או מיזוג חברות ושותפויות. 
  • תמחור 
ליחידות דיור ויחידות מסחריות בפרוייקטים חדשים. טבלאות איזון לצורך חלוקה מחדש של מגרשים.
קביעת גובה דמי שכירות ראויים לדירות מגורים ונכסים מסחריים. 
  • מיסוי 
הפחתת מיסוי ע"י הגשת שומה נגדית לעניין היטל השבחה, מס שבח וכו'.
הערכות לתשלומי מינהל מקרקעי ישראל: דמי-היתר, דמי-הסכמה, יעוץ בנושאי המינהל.
הערכת פיצויים בגין הפקעה ו/או פגיעה תכנונית. 
  • בדיקת נכס לפני קניה או השכרה 
מניעת עגמת נפש, תביעות משפטיות והוצאות מיותרות ע"י בדיקת חוקיות המבנה
(בניין עם היתר בניה על כל מרכיביו) לפני רכישה. בדיקת תכניות בניין עיר החלות במקום,
אפשרות לשימוש חורג וכו' וכל זאת לפני חתימת חוזה. 
  • ליקויי בניה 
חוות דעת בנושא ליקויי בניה ואי התאמת הנכס לתכניות ולמפרטים טכניים.
ירידת ערך כתוצאה מליקויי בניה בלתי הפיכים.