תכנון בנייה למגורים - בתים משותפים ווילות

רישוי עסקים - הכנת תכניות והגשה לרישוי עסקים בכל העיריות.

מופיעה ברשימת המגישים של עיריית תל-אביב - יפו.

הכנה והגשת תכניות - לתוספות בנייה ולשימוש חורג.

תכניות עבודה ופיקוח עליון - על ביצוע פרויקטים. 

השבחת נכסים - ע"י בדיקת מקרקעיו, תכניות בנייה, שינוי תב"ע לפי השימוש היעיל והטוב, תוך עריכת סקרים לקביעת הבינוי, השימושים ושלבי הבנייה לפרויקט.