קרקע היא אחד מארבעת גורמי הייצור, האלמנט הנמצא מתחת לרגלי כולנו.


כל פיסת קרקע היא ייחודית, לצמיתות ובלתי ניתנת להעברה.


לקוח המבקש משמאי להעריך את הנכס שלו , מצפה לקבל את האינפורמציה

המקיפה והמהימנה ביותר.


תפקידו של השמאי, אם כך, הוא לבנות חבילת מידע מפורטת ומדויקת,

שתיתן ללקוח בסיס רחב לקבלת החלטות נכונות לגבי הנכס שלו.


אני מאמינה שהדרך הנכונה להשיג חבילת מידע מדויקת היא בהשקעת 

ידע, זמן ומסירות באיסוף ועיבוד הנתונים.


אנדה פריאלניק