אנדה פריאלניק - שמאית מקרקעין וארכיטקטית


שמאית מקרקעין מטעם בתי המשפט בנושא תכנון ובניה.

שמאות מקרקעין וליקויי בניה. 

רשומה בפנקס האדריכלים.

חברה בעמותת האדריכלים ובלשכת השמאים.


שירותי שמאות מקרקעין

כלולה במאגר השמאי הממשלתי לשנים 2010-2015 ומבצעת שומות עבור המדינה.

הערכת שיווי נכסי מקרקעין לסוגיהם לצורך מכירה, חלוקה בין יורשים וכו'.

שומות להפחתת היטל השבחה.

מתמחה בהשבחת נכסים ובייעוץ ליזמים וקבלנים.

מתמחה בתמ"א 38 על כל שינוייה ובייעוץ לועדי בתים ליישומה.


שירותי גישור

בשיתוף פעולה עם "מכון מתווה" בנושאי סכסוכים, הנוגעים לחוק התכנון והבניה, פינוי דיירים מוגנים,

ליקוי בנייה, פירוקים ויחסי שותפים ושכנים במקרקעין ועוד.


שירותי ארכיטקטורה

תכנון מבנים ביעוד מגורים ומסחר.

הגשת תוכנית לעיריות – גם לתוספות בניה.

רישוי עסקים – מופיעה ברשימת המגישים של עיריית תל אביב.

בדיקת נכס לפני רכישה, כולל חריגות בניה, תכניות בניין עיר ונקודתיות בסביבה, העלולות לפגוע באיכות החיים.